centrummaten

  Voor Engels heeft Karel de volgende cijfers gehaald:

7-7-6-4-9-9-5-7-8-9-8-6-6-5

We zetten deze cijfers in een frequentietabel:

frequentietabel:
Het cijfer 7 komt het meest voor.
We zeggen:

de modus = 7

 

We zetten de cijfers op volgorde:

4-5-5-6-6-6-7-7-7-7-8-8-9-9-9

Het middelste cijfer = 7
We zeggen:
de mediaan = 7

 

We berekenen het gemiddelde als volgt:

(1 x 4 + 2 x 5 + 3 x 6 + 4 x 7 + 2 x 8 + 3 x 9) : 15 =

101 : 15 = 6,7333..

Het gemiddelde = 6,7 (afgerond op 1 decimaal)